Úroveň 2 - roční členství

Vyplňte formulář

Důležité upozornění: identifikátor vašeho účtu je vaše e-mailová adresa, kterou uvedete při první koupi členství. Systém si ji bude pamatovat, aby na ni mohl navázat vaše budoucí členství. Pokud budete muset v budoucnu znovu vyplňovat formulář na koupi členství, vždy použijte tu stejnou e-mailovou adresu, kterou jste dnes použili při vaší první platbě za členství.